ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร"

เปลี่ยนให้เป็นภาพปัจจุบัน แสดงถึงความปัจจุบันของพระองค์ก่อนสวรรคต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
(เปลี่ยนให้เป็นภาพปัจจุบัน แสดงถึงความปัจจุบันของพระองค์ก่อนสวรรคต)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{บทความคัดสรร}}
{{infobox royalty
| image = D8ldxBIU8AA4aFhKing Ananda Mahidol portrait photograph.jpg
| caption =พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
| name = พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
354

การแก้ไข