ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 9581484 โดย Viewwwwww: "death_place"ด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
{{บทความคัดสรร}}
{{infobox royalty
| image = File:King Ananda Mahidol portrait photographD8ldxBIU8AA4aFh.jpg
| caption =พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
| name = พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
48

การแก้ไข