ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Just Sayori/common.js"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ทำหน้าว่าง)
ป้ายระบุ: ทำหน้าว่าง ย้อนด้วยมือ ถูกย้อนกลับแล้ว
ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ ถูกย้อนกลับแล้ว
/*** BEGIN WIKIBREAK ENFORCER ***/ $(document).ready(function() {
 
/*** Start editing here ***/
 
// When you want to end your break? // no leading zeroes. (example: 9 - correct, 09 - incorrect)
 
var date = { year: 2021, month: 11, day: 1}; var time = { hours: 0, minutes: 0, seconds: 0 };
 
/*** Stop editing here ***/
 
var currentDate = new Date(); var enforcedBreakEnd = new Date( date.year,date.month-1,date.day,time.hours,time.minutes,time.seconds); if (currentDate <= enforcedBreakEnd) { alert("Enforced wikibreak until "+enforcedBreakEnd.toLocaleString() + "\n(now is "+currentDate.toLocaleString()+")\n\nBye!"); mw.loader.using(["mediawiki.api", "mediawiki.user"]).then(function () { new mw.Api().post( { action: 'logout', token: mw.user.tokens.get('csrfToken') }).done(function (data) { location = "//" + location.host + "/w/index.php?title=" + "Special:Userlogin&returnto=Main_Page"; }).fail(function () { console.log("logout failed") }); }); } }); /*** END WIKIBREAK ENFORCER ***/
8,926

การแก้ไข