ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
* รองหัวหมื่น
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
==เกียรติยศ==
* {{ท.ช.}}
* {{ท.ม.}}
* {{ต.จ.ว.}}
* {{ต.ม.|๒๔๗๓2473}}<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2473/D/3078.PDF พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (หน้า ๓๐๘๐)] </ref>
* {{ร.ด.ม.(ศ)|๒๔๖๙2469}}<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2469/D/4302.PDF พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา] </ref>
* {{ว.ป.ร.4|๒๔๖๒2462}}<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2462/D/3319.PDF พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ (หน้า ๓๓๒๑)] </ref>
* {{ป.ป.ร.5|๒๔๖๙2469}}<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2469/D/3299_1.PDF พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์] </ref>
 
== อ้างอิง ==
2,170

การแก้ไข