ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าวัลภากร วรวรรณ"

 
==== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ====
{{ต.ม.|ปี=2474}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2474/D/3084.PDF พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 47 หน้า 3085 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2474 </ref>{{จ.ม.|ปี=2466}}{{ร.ด.ม.(ศ)|ปี=2460}}{{ร.จ.ม.|ปี=2472}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2472/D/2921.PDF พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 46 หน้า 2924 </ref>{{ว.ป.ร.4|ปี=2460}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 มกราคม 2460 เล่ม 34 หน้า 3069 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2460/D/3069.PDF</ref>{{ป.ป.ร.4|ปี=2469}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2469 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2469/D/3120.PDF</ref>
 
== พงศาวลี ==
3,107

การแก้ไข