ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:จักรพรรดิราชวงศ์ใต้"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
*[[จักรพรรดิฉีเก้า|เก้า]]
*[[จักรพรรดิฉีอู่|อู่]]
*[[เสี้ยวเซียว เจ้าเย|เจ้าชายแห่งอวี่หลิน]]
*[[เสี้ยวเซียว เจ้าเหวิน|เจ้าชายแห่งไหวหลิง]]
*[[จักรพรรดิฉีหมิง|หมิง]]
*[[เสี้ยวเซียว เปาจวน]]
*[[จักรพรรดิฉีเหอ|เหอ]]