ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Zleepybot"

K6ka ย้ายหน้า คุยกับผู้ใช้:Zleepybot ไปยัง คุยกับผู้ใช้:ZleepyEVO2000: ย้ายหน้าอัตโนมัติขณะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ "Zleepybot" เป็น "ZleepyEVO2000"
(K6ka ย้ายหน้า คุยกับผู้ใช้:Zleepybot ไปยัง คุยกับผู้ใช้:ZleepyEVO2000: ย้ายหน้าอัตโนมัติขณะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ "Zleepybot" เป็น "ZleepyEVO2000")
ป้ายระบุ: เปลี่ยนทางใหม่
 
(ไม่แตกต่าง)
17

การแก้ไข