ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ รพีพัฒน์"

 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
* {{ป.ช.|ปี=2491}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2491/D/071/3976.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] ตอนที่ 71 เล่ม 65 ราชกิจจานุเบกษา 7 ธันวาคม 2491 </ref>
* {{ป.ม.|ปี=2486}}
* {{ท.จ.ว.|2493}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2493/D/025/1805.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] ตอนที่ 25 เล่ม 67 ราชกิจจานุเบกษา 2 พฤษภาคม 2493 </ref>{{ท.ม.|ปี=2482}}{{ต.ช.|ปี=2472}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2472/D/2921.PDF พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 46 หน้า 2925 วันที่ 1 ธันวาคม 2472 </ref>
{{ป.ป.ร.4|ปี=2471}}
3,107

การแก้ไข