ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดเขาทำเทียม"

เพิ่มขึ้น 1,698 ไบต์ ,  4 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล พุทธศาสนสถาน | full_name = วัดเขาทำเทียม | common_name = วัดเขาทำเทียม, วัดเขาธรรมเธียร, วัดเขาถ้ำเทียมสวรรค์ | image_temple = | short_describtion = | type_of_place = วัดราษฎร์ | branch = มหานิกาย | special_things = | principal_buddha = | impo...)
 
 
'''วัดเขาทำเทียม''' เป็น[[วัดราษฎร์]]สังกัดคณะสงฆ์ฝ่าย[[มหานิกาย]] ตั้งอยู่ใน[[ตำบลอู่ทอง]] [[อำเภออู่ทอง]] [[จังหวัดสุพรรณบุรี]] ที่ดินวัดมีพื้นที่ 39 ไร่ โดยด้านบนภูเขาทำเทียมเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ประมาณ 140 ไร่
 
วัดเขาทำเทียมได้รับอนุญาตตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2460 ได้รับพระราชทาน[[วิสุงคามสีมา]]เมื่อ พ.ศ. 2471 วัดตั้งอยู่ที่เขาทำเทียมซึ่งเป็นแนวเขาทางทิศตะวันตกของ[[เมืองอู่ทอง]] การที่มีการค้นพบศิลาจารึกภาษาสันสกฤตโบราณไว้ว่า ปุษยคิริ หรือ ปุษยคีรี แปลว่า ภูเขา ดอกไม้ นักวิชาการส่วนใหญ่ตีความว่าชื่อ "ปุษยคีรี" หมายถึงเขาทำเทียม ซึ่งพบโบราณสถานสำคัญในสมัยทวารวดีจนถึงสมัยอยุธยา การพบจารึกปุษยคีรีในดินแดนไทยเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัย[[พระเจ้าอโศกมหาราช]]ของ[[อินเดีย]]มายังประเทศไทย เนื่องจากมีความพ้องกับชื่อภูเขาศักดิ์สิทธ์ ได้แก่ ปุษฺปคีรี ใน[[รัฐโอริสสา]]<ref>{{cite web |title=จารึกปุษยคีรี ชื่อภูเขาศักดิ์สิทธ์แห่งเมืองอู่ทอง |url=https://www.finearts.go.th/authongmuseum/view/25419-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5--%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87 |publisher=พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง สุพรรณบุรี}}</ref> ทำให้สนับสนุนข้อสันนิษฐานว่า วัดเขาทำเทียมเป็นวัดแห่งแรกของประเทศไทย<ref>{{cite web |title=พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ วัดเขาทำเทียม |url=https://thailandtourismdirectory.go.th/th/attraction/670 |publisher=กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา}}</ref>
 
วัดเขาทำเทียมเป็นที่ตั้งของโบราณสถานหมายเลข 11 และหมายเลข 12 โดยหมายเลข 11 มีการขุดพบโบราณวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ เสมา[[ธรรมจักร]]และเสาฐาน พระพุทธรูปปางแสดงธรรม 4 องค์ ปัจจุบันเก็บที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทอง<ref>{{cite web |author1=พัชรนันท์ จันทร์ไทย |title=โครงการวางผังและการออกแบบอาคารเขตพุทธาวาส วัดเขาทำเทียม จังหวัดสุพรรณบุรี |url=http://cuir.car.chula.ac.th/bitstream/123456789/50724/1/5573340225.pdf |pages=16}}</ref>
7,735

การแก้ไข