ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นครหลวงเวียงจันทน์"

เยิ่นเย้อ
(การปกครอง, อาณาเขต,​แขวง)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เยิ่นเย้อ)
}}
 
'''นครหลวงเวียงจันทน์''' ({{lang-lo|ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ}}, ''นะคอนห​ลวงเวียงจัน'') ({{lang-en|Vientiane Prefecture}}) เดิมชื่อ{{cn}}" '''กำแพงนครเวียงจันทน์"''' ({{lang|lo|ກຳແພງນະຄອນວຽງຈັນ}}) เป็นเขตปกครองที่ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางของประเทศลาว ซึ่งเป็นครอบคลุมพื้นที่เมืองหลวงของ[[ประเทศลาว]] ห่างจาก เดิม​เคยเป็นส่วน​หนึ่งของ[[แขวงเวียงจันทน์]]<ref ประมาณ156name=":0" กิโลเมตร/>
นคร​หลวง​เวียง​จันทน์​เคยเป็นส่วน​หนึ่งของ [[แขวงเวียงจันทน์]]<ref name=":0" />
 
นคร​หลวงเวียงจันทน์​เป็นเขตการปกครอง​ที่มีการพัฒนา​มากในบรรดา 17[[ แขวง]] ของ[[ประเทศลาว]] ​โดยตั้งอยู่ชิดกับบริเวณโค้งลำน้ำ[[แม่น้ำโขง]] ติดกับชายแดนของประเทศไทย บริเวณนครหลวงโดยมี[[สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 1]] เชื่อมการเดินทางระหว่างประเทศ มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 3,920 ตารางกิโลเมตร (1,510 ตารางไมล์) ตัวเมืองเวียงจันทน์ ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 ในรัชสมัยของสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช บริเวณเขตเมืองเก่าเป็นที่ตั้งของวัดวาอาราม, พิพิธภัณฑ์, อนุสาวรีย์, และสวนสาธารณะ<ref name="Vientiane">{{Cite web|title=Vientiane Municipality|url=http://www.laotourism.org/vientiane%20municipality.htm|url-status=dead|archive-url=https://web.archive.org/web/20131026001350/http://laotourism.org/vientiane%20municipality.htm|archive-date=2013-10-26|publisher=Official Website of Lao Tourism|accessdate=2 December 2012}}</ref>
 
นครหลวงเวียงจันทน์เป็นที่ตั้งของสะพานมิตรภาพไทย–ลาว 1 ข้ามแม่น้ำโขง สำหรับติดต่อกับ[[จังหวัดหนองคาย]] ประเทศไทย
 
==การแบ่งเขตการปกครอง==