ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| ล้มเลิก =
| ประเภท = '''ฝ่ายหน้า :''' คล้องคอมีดารา<br>'''ฝ่ายใน :''' สายสะพายไม่มีดารา
| สถานะ = ยังพระราชทานอยู่
| ประธาน = [[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| ผู้สมควรได้รับ = พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการทั้งปวง<br>(พระราชทานตามพระราชอัธยาศัย)
13,039

การแก้ไข