ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:แผนกช่วยเหลือ"

 
::::{{ตอบถึง|Rabbit.iya1990}}"นำไปเป็นชีวประวัติเพื่อเข้าไปช่วยงานบริหารในส่วนภาครัฐ" อันนี้หมายถึงอะไรครับ สำหรับในส่วนของวัตถุประสงค์และการใช้งานวิกิพีเดียขอให้ลองศึกษาจาก[[คุยกับผู้ใช้:Rabbit.iya1990|สารต้อนรับในหน้าคุยส่วนตัวของคุณ]]เพื่อทำความเข้าใจก่อน ถ้าไม่เข้าใจส่วนไหนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ --[[ผู้ใช้:Geonuch|Geonuch]] ([[คุยกับผู้ใช้:Geonuch|คุย]]) 21:20, 8 กันยายน 2564 (+07)
::::: {{ตอบถึง|Rabbit.iya1990}} เอาอย่างนี้ครับ ผมไม่อยากให้ผู้ใช้อื่นเสียเวลามากเกินควร แค่คุณพิจารณาครับว่า สิ่งที่คุณจะเขียน เป็นที่รู้จัก/ประจักษ์พอให้ผ่านเกณฑ์ให้สร้างบทความได้ไหม เราเรียกสิ่งนี่ว่า "ความโดดเด่น" ([[WP:NOTE|รายละเอียดเพิ่มเติม ควรอ่านอย่างยิ่ง]]) ถ้าผ่านข้อนี้ก็ต้องมาดูต่อมาสิ่งที่เขียนมีอะไรที่เหมาะสมกับสารานุกรมบ้าง อันไหนไม่เข้าพวกก็เขียนในนี้ไม่ได้ อันไหนที่เขียนในรูปของสารานุกรมได้ก็สามารถเขียนได้ครับ แต่ก็ต้องหาแหล่งอ้างอิงมาผนวกด้วย ([[WP:REF|รายละเอียดเพิ่มเติม ควรอ่านอยู่]]) หลังจากนั้นที่เหลือก็เป็นเรื่องของจิปาฐะที่ต้องศึกษาครับ เช่นรูปแบบโครงเค้าบทความที่เป็นมาตรฐาน นโยบายความเป็นกลาง สุดท้ายนี้ที่ผมยกตัวอย่างเป็นที่ละขั้นตอนก็เพราะจะได้พิจารณาได้ง่ายว่าบทความที่เขียนคุณเขียนได้ไหม เขียนส่วนไหนได้บ้าง คร่าวนี้คำถามที่คุณอาจจะถามต่อมาในอนาคตก็คือคำถามจากการอ่านหน้ารายละเอียดดังกล่าวครับ โดยเฉพาะหน้ารายละเอียดในประเด็นความโดดเด่นซึ่งผมมองว่าเป็นประเด็นถถเถียงพอสมควร --[[ผู้ใช้:NP-chaonay|NP-chaonay]] ([[คุยกับผู้ใช้:NP-chaonay|คุย]]) 09:18, 9 กันยายน 2564 (+07)
 
== คำถามเกี่ยวกับ [[:ฉบับร่าง:Supakit Thonglom]] โดยผ่านหน้าต่างช่วยเหลือ (23:23, 8 กันยายน 2564) ==
1,613

การแก้ไข