ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เพลงชาติรัฐเกรนาดา"

:ตอนนี้ 'ภายใต้ขอบเขตของเราแกว่งไปแกว่งมา
:ขอให้พระสิริของพระองค์ทำงานหนักและน้ำตา
:เพลงชาติข้ามหลายปีที่ผ่านมา
 
:ขอให้ศรัทธาและความกล้าหาญของเรา
51

การแก้ไข