ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ"

ย้อนการแก้ไขของ WIPHAWRRNB63 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Potapt
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ย้อนการแก้ไขของ WIPHAWRRNB63 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Potapt)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว ถูกย้อนกลับแล้ว
 
== อ้างอิง ==
PHAWRRNB63I
 
W
* Samuelson, Pamela (1995). "Copyright’s fair use doctrine and digital data". Publishing Research Quarterly 11 (1): 27–39. doi:10.1007/BF02680415.
 
70

การแก้ไข