ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฤดูพายุไต้ฝุ่นแปซิฟิก พ.ศ. 2564"

|Pressure=994
}}
{{clear}}
 
===พายุโซนร้อนกำลังแรงโกนเซิน===
{{ข้อมูลรองชื่อพายุ|JMA=2113|JTWC=18W|PAGASA=โฮลีนา}}
<!--{{กล่องข้อมูล ฤดูพายุหมุนเขตร้อน (เล็ก)
|Basin=WPac
|Formed=5 กันยายน
|Dissipated=ปัจจุบัน
|Image=
|Track=Conson 2021 track.png
|10-min winds=50
|10-min winds(TMD)=50
|1-min winds=60
|Pressure=992
}}-->
{{กล่องข้อมูล พายุหมุนเขตร้อนในปัจจุบัน
|Basin=WPac
|name=โกนเซิน
|time=วันที่ 7 กันยายน เวลา 12:00 [[เวลาสากลเชิงพิกัด|UTC]]
|ThaiTime=เวลา 19:00
|thai_local_date=
|JMAtype=nwpstorm
|TMDtype=storm
|category=nwpstorm
|type=tropical storm
|image=2021 NRL WP182021 CONSON infrared-gray satellite.png
|track=2021 JTWC 18W forecast map.wp1821.gif
|lat=12.4|N|lon=123.6|E
|distance_from=ห่างจาก[[มะนิลา]] [[ประเทศฟิลิปปินส์|ฟิลิปปินส์]] ไปทางทิศ{{Tcdir|ตะวันออกเฉียงใต้}}<br>ที่ระยะประมาณ {{convert|184|nmi|abbr=on}}
|10sustained=45
|1sustained=55
|gusts=70
|pressure=1000
|movement=เคลื่อนตัวไปทางทิศ {{Tcdir icon|WNW}}<br>ด้วยความเร็ว {{convert|8|kn|abbr=on}}
}}
==== ข้อมูลปัจจุบันของพายุ ====
ณ วันที่ 7 กันยายน เวลา 12:00 น. (ตาม[[เวลาสากลเชิงพิกัด]]) หรือตรงกับ 19:00 น. <!--ของวันที่ วว ชื่อเดือน พศ--> (ตาม[[เวลาในประเทศไทย]]) พายุโซนร้อนโกนเซิน อยู่ ณ พิกัด {{coord|12.4|123.6|dim:5000km|name=โกนเซิน}} อยู่ใน[[ทะเลซิบูยัน]] ห่างจาก[[มะนิลา]] [[ประเทศฟิลิปปินส์]] ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ที่ระยะห่าง {{convert|184|nmi|km|abbr=on|round=5}} มีความเร็วลมสูงสุดที่ศูนย์กลางพัดต่อเนื่องใน 10 นาที {{convert|45|kn|abbr=on|round=5}} มีความเร็วลมสูงสุดที่ศูนย์กลางพัดต่อเนื่องใน 1 นาที {{convert|45|kn|abbr=on|round=5}} มีความเร็วลมกระโชกแรงถึง {{convert|70|kn|abbr=on|round=5}} มีความกดอากาศต่ำสุดที่ศูนย์กลาง {{convert|1000|hPa|inHg|abbr=on|sigfig=4}} และระบบพายุมีทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเฉตะวันตก ด้วยความเร็ว {{convert|8|kn|abbr=on|round=5}}
 
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมล่าสุด ดูที่:
*[https://www.data.jma.go.jp/multi/cyclone/cyclone_detail.html?id=60&lang=en ข้อมูลสำหรับพายุโซนร้อน 2113 (โกนเซิน)] โดยกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น
*[https://www.metoc.navy.mil/jtwc/products/wp1821web.txt ข้อความเตือนภัยสำหรับพายุโซนร้อน 18W (โกนเซิน)] โดยศูนย์เตือนไต้ฝุ่นร่วม
{{clear}}
 
===พายุโซนร้อนกำลังแรงจันทู===
{{ข้อมูลรองชื่อพายุ|JMA=2114|JTWC=19W|PAGASA=กีโก}}
<!--{{กล่องข้อมูล ฤดูพายุหมุนเขตร้อน (เล็ก)
|Basin=WPac
|Formed=5 กันยายน
|Dissipated=ปัจจุบัน
|Image=
|Track=Chanthu 2021 track.png
|10-min winds=55
|10-min winds(TMD)=55
|1-min winds=70
|Pressure=990
}}-->
{{กล่องข้อมูล พายุหมุนเขตร้อนในปัจจุบัน
|Basin=WPac
|name=โกนเซิน
|time=วันที่ 7 กันยายน เวลา 12:00 [[เวลาสากลเชิงพิกัด|UTC]]
|ThaiTime=เวลา 19:00
|thai_local_date=
|JMAtype=STS
|TMDtype=storm
|category=cat1
|type=typhoon
|image=2021 NRL WP192021 CHANTHU infrared-gray satellite.png
|track=2021 JTWC 19W forecast map.wp1921.gif
|lat=16.3|N|lon=134.5|E
|distance_from=ห่างจาก[[ฐานทัพอากาศคาเดนะ]] [[ประเทศญี่ปุ่น|ญี่ปุ่น]] ไปทางทิศ{{Tcdir|ตะวันออกเฉียงใต้}}<br>ที่ระยะประมาณ {{convert|764|nmi|abbr=on}}
|10sustained=55
|1sustained=70
|gusts=80
|pressure=990
|movement=เคลื่อนตัวไปทางทิศ {{Tcdir icon|WNW}}<br>ด้วยความเร็ว {{convert|8|kn|abbr=on}}
}}
==== ข้อมูลปัจจุบันของพายุ ====
ณ วันที่ 7 กันยายน เวลา 12:00 น. (ตาม[[เวลาสากลเชิงพิกัด]]) หรือตรงกับ 19:00 น. <!--ของวันที่ วว ชื่อเดือน พศ--> (ตาม[[เวลาในประเทศไทย]]) พายุโซนร้อนกำลังแรงจันทู อยู่ ณ พิกัด {{coord|16.3|134.5|dim:5000km|name=จันทู}} อยู่ใน[[มหาสมุทรแปซิฟิก]] ห่างจาก[[ฐานทัพอากาศคาเดนะ]] [[จังหวัดโอกินาวะ]] [[ประเทศญี่ปุ่น]] ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ที่ระยะห่าง {{convert|764|nmi|km|abbr=on|round=5}} มีความเร็วลมสูงสุดที่ศูนย์กลางพัดต่อเนื่องใน 10 นาที {{convert|55|kn|abbr=on|round=5}} มีความเร็วลมสูงสุดที่ศูนย์กลางพัดต่อเนื่องใน 1 นาที {{convert|70|kn|abbr=on|round=5}} มีความเร็วลมกระโชกแรงถึง {{convert|80|kn|abbr=on|round=5}} มีความกดอากาศต่ำสุดที่ศูนย์กลาง {{convert|990|hPa|inHg|abbr=on|sigfig=4}} และระบบพายุมีทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเฉตะวันตก ด้วยความเร็ว {{convert|8|kn|abbr=on|round=5}}
 
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมล่าสุด ดูที่:
*[https://www.data.jma.go.jp/multi/cyclone/cyclone_detail.html?id=61&lang=en ข้อมูลสำหรับพายุโซนร้อนกำลังแรง 2114 (จันทู)] โดยกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น
*[https://www.metoc.navy.mil/jtwc/products/wp1921web.txt ข้อความเตือนภัยสำหรับพายุไต้ฝุ่น 19W (จันทู)] โดยศูนย์เตือนไต้ฝุ่นร่วม
{{clear}}