ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีย่อย:พายุหมุนเขตร้อน/แผนที่พายุหมุนเขตร้อนในปัจจุบัน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
<!--{{สถานีย่อย:พายุหมุนเขตร้อน/แผนที่พายุหมุนเขตร้อน/แผนที่/ไม่มีพายุในปัจจุบัน}}-->
|พายุ1={{สถานีย่อย:พายุหมุนเขตร้อน/แผนที่พายุหมุนเขตร้อน/พายุ
|ชื่อ= แลร์รี|ละติจูด= 1423.38|ลองจิจูด= -3855.91|ภาพ= cat13|ความรุนแรงสูงสุด= HUR|แอ่ง=ALT|text_position= bottom}}
|พายุ2={{สถานีย่อย:พายุหมุนเขตร้อน/แผนที่พายุหมุนเขตร้อน/พายุ
|ชื่อ= 17Wโกนเซิน|ละติจูด= 3012.64|ลองจิจูด= 157123.86|ภาพ= DTS|ความรุนแรงสูงสุด= TDTS|แอ่ง=WPAC|text_position= bottom|ลิงก์=พายุดีเปรสชันเขตร้อน 17W}}
|พายุ3={{สถานีย่อย:พายุหมุนเขตร้อน/แผนที่พายุหมุนเขตร้อน/พายุ
|พายุ3=
|ชื่อ= จันทู|ละติจูด= 16.3|ลองจิจูด= 134.5|ภาพ= STS|ความรุนแรงสูงสุด= STS|แอ่ง=WPAC|text_position= bottom}}
|พายุ4=
|พายุ5=
}}
<center>ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 37 กันยายน 2564 เวลา 2221:00 น. ({{navbar|สถานีย่อย:พายุหมุนเขตร้อน/แผนที่พายุหมุนเขตร้อนในปัจจุบัน|mini=1|nodiv=1}})
<!--({{navbar|สถานีย่อย:พายุหมุนเขตร้อน/แผนที่พายุหมุนเขตร้อน|mini=1|nodiv=1}}){{สถานีย่อย:พายุหมุนเขตร้อน/แผนที่พายุหมุนเขตร้อน/แผนที่/สเกล}}-->
</center>