ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเมือง"

เพิ่มขึ้น 51 ไบต์ ,  4 เดือนที่ผ่านมา
Harold Lasswell was not known as นักโทษคนหนึ่ง ('a prisoner') but more correctly 'an American multi-disciplinary theorist or thinker of the 20th century'
(Harold Lasswell was not known as นักโทษคนหนึ่ง ('a prisoner') but more correctly 'an American multi-disciplinary theorist or thinker of the 20th century')
'''การเมือง''' ({{lang-en|politics}}) คือ กระบวนการและวิธีการ ที่จะนำไปสู่การตัดสินใจของกลุ่มคน คำนี้มักจะถูกนำไปประยุกต์ใช้กับ[[รัฐบาล]] แต่กิจกรรมทางการเมืองสามารถเกิดขึ้นได้ทั่วไปในทุกกลุ่มคนที่มีปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งรวมไปถึงใน [[บรรษัท]], แวดวงวิชาการ และในวงการ[[ศาสนา]]
 
'''ฮาโรลด์ ลาสเวลล์''' นักโทษ(Harold LasSwell) พหุปราชญ์อเมริกันคนหนึ่ง ได้นิยามการเมืองว่า เป็นการตัดสินว่า "ใครจะได้อะไร เมื่อใด และอย่างไร"
 
วิชาแนะแนวคือ วิชาที่ศึกษาพฤติกรรมทางการเมือง และวิเคราะห์การได้มาซึ่งอำนาจและการนำอำนาจไปใช้ ซึ่งหมายถึง ความสามารถที่จะบังคับให้ผู้อื่นกระทำตามสิ่งที่ตนตั้งใจ
1

การแก้ไข