ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอสารภี"

เพิ่มขึ้น 2,336 ไบต์ ,  4 เดือนที่ผ่านมา
 
== ประวัติ ==
อำเภอสารภีเดิมชื่อ '''อำเภอยางเนิ้ง''' ตั้งเป็นอำเภอเมื่อ ปี [[พ.ศ. 2434]] เหตุที่ใช้ชื่อว่าอำเภอยางเนิ้งเพราะตัวอำเภอตั้งอยู่ที่ตำบลยางเนิ้ง คำว่า "ยาง" หมายถึง ต้น[[ยางนา]] ส่วนคำว่า "เนิ้ง" มาจาก[[ภาษาคำเมือง|ภาษาถิ่น]] หมายถึง "เอน, โน้มเอียง" เพราะเดิมเป็นป่ายาง ต่อมาเมื่อปี [[พ.ศ. 2460]] ท้าวพระยาขุน พร้อมด้วยราษฎรได้เสนอต่ออำมาตย์ตรีพันธุราษฎร นายอำเภอในสมัยนั้น เสนอให้เปลี่ยนชื่ออำเภอเสียใหม่เนื่องจากไม่ไพเราะ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น "อำเภอสารภี"<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2460/A/40.PDF ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่ออำเภอ] เล่ม 34 หน้า 65 วันที่ 29 เมษายน 2460</ref> ซึ่งเป็นชื่อของตำบลหนึ่งในอำเภอ โดยคำว่า "[[สารภี (พรรณไม้)|สารภี]]" หมายถึง ชื่อของดอกไม้ไทยสีเหลืองมีกลิ่นหอม มีอายุยืน มีมากที่วัดสารภี ตำบลสารภี และที่อื่น ๆ<ref>http://www.amphoe.com/menu.php?mid=1&am=164&pv=13</ref> บริเวณที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอปัจจุบันเดิมเป็นที่ตั้งของวัดร้างชื่อ วัดเชียงยืน มีกำแพงล้อมรอบ เรียกชุมชนว่า เวียงหมาก สันนิษฐานว่าเป็นเวียงชั้นนอกของ[[เวียงกุมกาม]]<ref name="อนุสรณ์ 100 ปี">สุขาภิบาลยางเนิ้ง อำเภอสารภี, ''อนุสรณ์ 100 ปี อำเภอสารภี'', เชียงใหม่, สำนักพิมพ์ บุณย์ศิริงานพิมพ์, 2534. [https://www.finearts.go.th/chiangmailibrary/view/19174-%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-100-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B5 ลิงก์หนังสือ]จากฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่</ref>
 
ในช่วงแรกอำเภอสารภีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 ตำบล ต่อมาได้รับการโอนตำบลขัวมุงและตำบลสันทราย [[อำเภอหางดง]] มาอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสารภี จึงรวมเป็น 12 ตำบล<ref name="อนุสรณ์ 100 ปี"/>
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
13,466

การแก้ไข