ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โจนแห่งเคนต์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
* {{marriage|[[ธอมัส ฮอลแลนด์, เอิร์ลที่ 1 แห่งเคนต์]]|1340|1360|end=d}}
* [[วิลเลียม มอนตากู เอิร์ลที่ 2 แห่งซอลส์บรี]]<br>(สมรส 1340/41; หย่า 1349)
* {{marriage|[[เอ็ดเวิร์ด เจ้าชายดำ]]|<br>(เสกสมรส 1361|; สิ้นพระชนม์ 1376|end=d}})
}}
| issue = {{Plainlist|
915

การแก้ไข