ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นครหลวงเวียงจันทน์"

นครหลวง, เมือง​หลวง, สปป​ ลาว
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(นครหลวง, เมือง​หลวง, สปป​ ลาว)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| native_name_lang = lo
| official_name = นครหลวงเวียงจันทน์
| settlement_type = [[แขวงของประเทศลาว|นครเมือง​หลวงของประเทศ​ลาว]]
| image_skyline = Montage of Vientiane Prefecture, Laos.jpg
| image_caption =
13

การแก้ไข