ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม"

{{ป.จ.ว.|2446}}<ref>{{cite journal| journal = ราชกิจจานุเบกษา | volume = เล่ม 20 | issue = ตอน 27 | page = หน้า 444 | date = 4 ตุลาคม ร.ศ. 122 | title = พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ | url = http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2446/027/444_1.PDF}}</ref>
{{ป.ม.|2451}}<ref>{{cite journal| url = http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2451/026/756.PDF | title = พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ | journal = ราชกิจจานุเบกษา | volume = เล่ม 15 | issue = ตอน 26 | page = หน้า 756 | date = 27 กันยายน ร.ศ. 127}}</ref>
{{ร.ด.ม.(ศ)|ปี=2451}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2451/026/756.PDF พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา] เล่ม 25 หน้า 358 วันที่ 27 กันยายน ร.ศ.127 </ref>{{จ.ป.ร.2|2451}}<ref>{{cite journal| journal = ราชกิจจานุเบกษา | volume = เล่ม 25 | issue = ตอน 35 | page = หน้า 1012 | date = 29 พฤศจิกายน ร.ศ. 127 | title = พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลปัจจุบันฝ่ายหน้า | url = http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2451/035/1012.PDF}}</ref>
 
== ราชตระกูล ==
3,105

การแก้ไข