ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระวิไชยราชสุริยวงษขัติยราช"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== พระนามตามบันทึกเอกสารทางประวัติศาสตร์ ==
=== ในจดหมายเหตุ ร.๑ ===
[[ไฟล์:พระสุพรรณบัฏตั้งเจ้าประเทศราช ร.1.jpg|thumb|พระสุพรรณบัฏตั้งเจ้าประเทศราชรัชกาลที่ 1]]
จดหมายเหตุ ร.1 จ.ศ. 1153 (พ.ศ. 23352334) เรื่องตั้งให้เจ้าหน้าเป็นพระวิไชยราชสุริยวงษขัติยราช เมืองนครจำปาศักดิ์ ได้ปรากฏพระนามของพระองค์ ดังนี้
 
'''''"...ด้วยพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัว ผู้ผ่านพิภพกรุงเทพพระมหานครศรีอยุทธยา มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตั้งให้เจ้าหน้าเป็นพระวิไชยราชสุริยวงษ์ขัตติยราช ครองเมืองนครจำปาศักดิ์ประเทศราช เสกให้ ณ วันพฤหัสบดี แรม 11 ค่ำ เดือน 10 จุลศักราช 1153 ปีกุนตรีศก เพลาเช้า 2 โมง 6 บาท..."'''''
 
== พระญาติวงศ์ ==
1,394

การแก้ไข