ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นครหลวงเวียงจันทน์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
</center>
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
นครหลวงเวียงจันทน์ประกอบด้วยเมืองต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:
|rowspan=10|[[ไฟล์Image:Vientiane Districts.PNG|thumb|left|250230px|แผนที่]]
{| class="wikitable" style="font-size:100%;"
|-
! แผนที่
! รหัส
! ชื่อ
! [[อักษรลาว]]
! [[อักษรโรมัน]]
! ประชากร (2015)
|-
|rowspan=10|[[ไฟล์:Vientiane Districts.PNG|left|250px]]
|-
||01-01||'''[[เมืองจันทบุรี (ลาว)|'''จันทบุรี]]''']]||{{lang|lo|ຈັນທະບູລີ}}||Chanthabouli||69,187
|01-01
|[[เมืองจันทบุรี (ลาว)|'''จันทบุรี''']]
|{{lang|lo|ຈັນທະບູລີ}}
|Chanthabuly
|-
||01-02||'''[[เมืองศรีโคตรบอง|'''ศรีโคตรบอง]]''']]||{{lang|lo|ສີໂຄດຕະບອງ}}||Sikhôttabong||120,999
|01-02
|[[เมืองศรีโคตรบอง|'''ศรีโคตรบอง''']]
|{{lang|lo|ສີໂຄດຕະບອງ}}
|Sikhottabong
|-
||01-03||'''[[เมืองไชยเชษฐา (นครหลวงเวียงจันทน์)|'''ไชยเชษฐา]]''']]||{{lang|lo|ໄຊເສດຖາ}}||Xaisétha||116,920
|01-03
|[[เมืองไชยเชษฐา (นครหลวงเวียงจันทน์)|'''ไชยเชษฐา''']]
|{{lang|lo|ໄຊເສດຖາ}}
|Xaysetha
|-
||01-04||'''[[เมืองศรีสัตตนาค|'''ศรีสัตตนาค]]''']]||{{lang|lo|ສີສັດຕະນາກ}}||Sisattanak||65,712
|01-04
|[[เมืองศรีสัตตนาค|'''ศรีสัตตนาค''']]
|{{lang|lo|ສີສັດຕະນາກ}}
|Sisattanak
|-
||01-05||'''[[เมืองนาทรายทอง|นาทรายทอง]]'''||{{lang|lo|ນາຊາຍທອງ}}||Naxaithong||75,228
|01-05
|[[เมืองนาทรายทอง|นาทรายทอง]]
|{{lang|lo|ນາຊາຍທອງ}}
|Naxaithong
|-
||01-06||'''[[เมืองชัยธานี|ชัยธานี]]'''||{{lang|lo|ໄຊທານີ}}||Xaithani||196,565
|01-06
|[[เมืองชัยธานี|ชัยธานี]]
|{{lang|lo|ໄຊທານີ}}
|Xaythany
|-
||01-07||'''[[เมืองหาดทรายฟอง|'''หาดทรายฟอง]]''']]||{{lang|lo|ຫາດຊາຍຟອງ}}||Hatxaifong||97,609
|01-07
|[[เมืองหาดทรายฟอง|'''หาดทรายฟอง''']]
|{{lang|lo|ຫາດຊາຍຟອງ}}
|Hadxayfong
|-
||01-08||'''[[เมืองสังข์ทอง|สังข์ทอง]]'''||{{lang|lo|ສັງທອງ}}||Sangthong||29,509
|01-08
|[[เมืองสังข์ทอง|สังข์ทอง]]
|{{lang|lo|ສັງທອງ}}
|Sangthong
|-
||01-09||'''[[เมืองปากงึ่ม|ใหม่ปากงึ่ม]]'''||{{lang|lo|ປາກງື່ມ}}||Pakngum||49,211
|01-09
|[[เมืองปากงึ่ม|ใหม่ปากงึ่ม]]
|{{lang|lo|ໃໝ່ປາກງື່ມ}}
|Mayparkngum
|}
* <small>เมืองที่เป็นตัวอักษรหนาเป็นส่วนหนึ่งของ[[เมืองเวียงจันทน์]]</small>
{{clear}}
 
182

การแก้ไข