ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาลัย หุวะนันทน์"

เพิ่มขึ้น 58 ไบต์ ,  11 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
{{ม.ป.ช.|2513}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2513/D/122/25.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์], เล่ม 87๘๗ ตอนที่ 122๑๒๒ วันที่ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๖, 31๓๑ ธันวาคม 2513๒๕๑๓</ref>
{{ม.ว.ม.|2508}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2508/D/111/13.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] เล่ม 82 ตอนที่ 111 วันที่ 23 ธันวาคม 2508</ref>
{{ท.จ.ว.ฝ่ายหน้า|2512}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2512/D/046/1836.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์]เล่ม 86 ตอนที่ 46 วันที่ 27 พฤษภาคม 2512</ref>
17,745

การแก้ไข