ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิเฉียนหลง"

ย้อนการแก้ไขของ 171.98.229.231 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 110.169.68.132
(แก้คำ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ ถูกย้อนกลับแล้ว
(ย้อนการแก้ไขของ 171.98.229.231 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 110.169.68.132)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
**[[จักรพรรดินีเซี่ยวอี๋ฉุน]] (孝儀纯皇后) จากสกุลเว่ยเจีย (魏佳)
* '''หวงกุ้ยเฟย''' (皇貴妃)
**[[ฮุ่ยเสียนหวงกุ้ยเฟย์|ฮุ่ยเสียนหวงกุ้ยเฟย]] (慧賢皇貴妃) จากสกุลเกาเจีย (高佳)
**[[เจ๋อหมิ่นหวงกุ้ยเฟย์|เจ๋อหมิ่นหวงกุ้ยเฟย]] (哲憫皇貴妃) จากสกุลฟู่ฉา (富察)
**[[ฉุนฮุ่ยหวงกุ้ยเฟย์|ฉุนฮุ่ยหวงกุ้ยเฟย]] (純惠皇貴妃) จากสกุลซู (蘇)
**[[ซูเจียหวงกุ้ยเฟย์|ซูเจียหวงกุ้ยเฟย]] (淑嘉皇貴妃) จากสกุลจินเจีย (金佳)
**[[ชิ่งกงหวงกุ้ยเฟย์|ชิ่งกงหวงกุ้ยเฟย]] (慶恭皇貴妃) จากสกุลลู่ (陸)
* '''กุ้ยเฟย''' (貴妃)
**[[อวี๋กุ้ยเฟย์|อวี๋กุ้ยเฟย]] (愉貴妃) จากสกุลเคอหลี่เย่เท่อ (珂里葉特)
**[[หวั่นกุ้ยไท่เฟย์|หวั่นกุ้ยไท่เฟย]] (婉貴妃) จากสกุลเฉิน (陳)
**[[อิ่งกุ้ยเฟย์|อิ่งกุ้ยเฟย]] (穎貴妃) จากสกุลปาหลิน (巴林)
**[[ซินกุ้ยเฟย์|ซินกุ้ยเฟย]] (忻貴妃) จากสกุลไต้เจีย (戴佳)
**[[สวินกุ้ยเฟย์|สวินกุ้ยเฟย]] (循貴妃) จากสกุลอีเอ่อร์เกินเจวี๋ยหลัว (伊爾根覺羅)
* '''เฟยเฟย์''' (妃)
**[[ซูเฟยซูเฟย์]] (舒妃) จากสกุลเย่เฮ่อน่าลา (葉赫那拉)
**[[อวี้เฟยอวี้เฟย์]] (豫妃) จากสกุลปั๋วเอ่อร์จี้จี๋เท่อ (博爾濟吉特)
**[[สนมเสาวคนธ์]]หรือหรงเฟยหรือเซียงเฟย (容妃) (香妃) จากสกุลเหอจัว (和卓)
**[[จิ้นเฟย์|จิ้นเฟย]] (晉妃) จากสกุลฟู่ฉา (富察)
**[[ตุนเฟย์|ตุนเฟย]] (惇妃) จากสกุลหวาง (汪)
**[[ฟางเฟยเฟย์]] (芳妃) จากสกุลเฉิน (陳)
* '''ผิน''' (嬪)
**[[อี๋ผิน]] (儀嬪) จากสกุลหวง (黃)