ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายพระนามจักรพรรดิและพระมหากษัตริย์จีน"

|-
|align="center"|[[ไฟล์:Western Xia.png|100px]]
|align="center"|[[จักรพรรดิเซี่ยฉงจงเซี่ยชงจง]]
|align="center"|ค.ศ. 1084
|align="center"|ค.ศ. 1086
|-
|align="center"|[[ไฟล์:Western Xia.png|100px]]
|align="center"|[[จักรพรรดิเซี่ยหวนจงเซี่ยฮวนจง]]
|align="center"|ค.ศ. 1177
|align="center"|ค.ศ. 1193
|-
|align="center"|[[ไฟล์:Western Xia.png|100px]]
|align="center"|[[จักรพรรดิเซี่ยเซียงจงเซี่ยเสียงจง]]
|align="center"|ค.ศ. 1170
|align="center"|ค.ศ. 1206
|-
|align="center"|[[ไฟล์:Western Xia.png|100px]]
|align="center"|[[จักรพรรดิเซี่ยเฉินจงเซี่ยเสินจง]]
|align="center"|ค.ศ. 1163
|align="center"|ค.ศ. 1211
|-
|align="center"|[[ไฟล์:Western Xia.png|100px]]
|align="center"|[[จักรพรรดิเซี่ยเซี่ยนจงเซี่ยเสียนจง]]
|align="center"|ค.ศ. 1181
|align="center"|ค.ศ. 1223
|-
|align="center"|[[ไฟล์:Western Xia.png|100px]]
|align="center"|[[จักรพรรดิเซี่ยโม่ตี้เซี่ยโม่จู่]]
|align="center"|ไม่ปรากฏ
|align="center"|ค.ศ. 1226