ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:จักรพรรดิราชวงศ์เซี่ยตะวันตก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[จักรพรรดิเซี่ยเสินจง|เสินจง]] {{·}}
[[จักรพรรดิเซี่ยเสียนจง|เสียนจง]] {{·}}
[[จักรพรรดิเซี่ยโม่จูเซี่ยโม่จู่|โม่จูจู่]]
</div>
</div>