ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิเซี่ยเสินจง"

หน้าใหม่: {{Infobox royalty |name=จักรพรรดิเซี่ยเสินจง<br>{{linktext|西|夏|神|宗}} |birth_date= ค.ศ. 1163 |birth_name=หลี่ จุนซู (李遵頊) |death_date= ค.ศ. 1226 | father = เจ้าชายจงอู่แห่งฉี | mother = |succession=รายพระนามจักรพรรดิราชวงศ์เซี่ยตะวันตก|จักรพรรดิแห่งร...
(หน้าใหม่: {{Infobox royalty |name=จักรพรรดิเซี่ยเสินจง<br>{{linktext|西|夏|神|宗}} |birth_date= ค.ศ. 1163 |birth_name=หลี่ จุนซู (李遵頊) |death_date= ค.ศ. 1226 | father = เจ้าชายจงอู่แห่งฉี | mother = |succession=รายพระนามจักรพรรดิราชวงศ์เซี่ยตะวันตก|จักรพรรดิแห่งร...)
(ไม่แตกต่าง)