ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ใคร|date=มิถุนายน 2020}}
{{กล่องข้อมูล นักแสดง
| bgcolour =
}}
 
'''ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม''' (ชื่อเล่น แทค) เป็น[[นักแสดง]] นักร้อง พิธีกรชาวไทย มีผลงานภาพยนตร์ ละคร รายการโทรทัศน์จำนวนมาก เคยได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส)
'''ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม''' (ชื่อเล่น แทค) เกิดเมื่อวันที่ [[26 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2527]] ที่ [[อำเภอแม่ริม]] [[จังหวัดเชียงใหม่]] เป็น[[นักแสดง]]ชาวไทย สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นจาก [[โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ]] [[จังหวัดเชียงใหม่]] ก่อนเข้าศึกษาสายอาชีพที่ '''โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี''' ปัจจุบันเป็น '''วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร''' [[จังหวัดเชียงใหม่|ตำบลช้างคลาน]] [[อำเภอเมืองเชียงใหม่]] [[จังหวัดเชียงใหม่]] และระดับอุดมศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์]] <ref>{{nangdee|2962}}</ref>
 
== ประวัติ ==
'''ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม''' (ชื่อเล่น แทค) เกิดเมื่อวันที่ [[26 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2527]] ที่ [[อำเภอแม่ริม]] [[จังหวัดเชียงใหม่]] เป็น[[นักแสดง]]ชาวไทย สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นจาก [[โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ]] [[จังหวัดเชียงใหม่]] ก่อนเข้าศึกษาสายอาชีพที่ '''โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี''' ปัจจุบันเป็น '''วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร''' [[จังหวัดเชียงใหม่|ตำบลช้างคลาน]] [[อำเภอเมืองเชียงใหม่]] [[จังหวัดเชียงใหม่]] และระดับอุดมศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์]] <ref>{{nangdee|2962}}</ref>
 
ในปี 2550 แทคได้เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู้ที่มีความรู้ จนทำให้ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน จากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส) ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในโครงการ "รวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน"
58,135

การแก้ไข