ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมพลศึกษา"

เพิ่มขึ้น 442 ไบต์ ,  10 เดือนที่ผ่านมา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* นาง [[ แสงจันทร์ วรสุมันต์ ]] (พ.ศ.2554-2557)
* นาย [[ พัฒนาชาติ กฤดิบวร ]](พ.ศ.2557-2558)
* นาย [[ กิตติพงษ์ โพธิมู ]](พ.ศ.2558-2559)
* นาย [[ นเร เหล่าวิชยา ]](พ.ศ.2559-2560)
* นาย [[ ปัญญา หาญลำยวง ]](พ.ศ.2560-2562)
* นาย [[ สันติ ป่าหวาย ]](พ.ศ.2562-2563)
* นาย [[ นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ ]](พ.ศ.2563-ปัจจุบัน)
 
== สถานที่ตั้ง ==
ผู้ใช้นิรนาม