ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 18:
{{ใช้คศ|240px}}
 
'''ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์'''<ref>สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. [http://elibrary.constitutionalcourt.or.th/research/download.php?ID=235 ศาลรัฐธรรมนูญกับแนวคิดประชาธิปไตย ที่ปกป้องตนเองได้ (Sustainable Democracy)] กรุงเทพฯ : สำานักงานสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2563. (หน้า 91)</ref> ({{lang-de|Bundesverfassungsgericht, ย่อว่า BVerfG}}; {{lang-en|Federal Constitutional Cour}}) เป็น[[ศาลรัฐธรรมนูญ]]ชั้น[[ศาลสูงสุด|สูงสุด]]แห่ง[[สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี]] จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญซึ่งเรียกว่า "กฎหมายพื้นฐานของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี" มีที่ทำการอยู่ ณ เมือง[[คาลส์รูเออ]] โดยเจตนาจะให้อยู่ห่างจากหน่วยงานรัฐบาลกลางในกรุง[[เบอร์ลิน]]และเมืองอื่น ๆ
 
ภารกิจหลักของศาล คือ [[judicial review|การทบทวนโดยฝ่ายตุลาการ]] ศาลจึงสามารถวินิจฉัย[[ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ]]ของกฎหมาย และกฎหมายที่ศาลวินิจฉัยว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญจะสิ้นผลไป ในแง่นี้ ศาลมีอำนาจทำนองเดียวกับศาลสูงสุดอื่น ๆ ที่สามารถพิจารณาทบทวนการกระทำของรัฐได้ แต่ศาลยังมีอำนาจเพิ่มเติมอีกหลายประการ บรรดา[[interventionism|นักนิยมการแทรกแซง]] (interventionist) จึงถือว่า ศาลนี้เป็นศาลระดับชาติที่มีอำนาจมากที่สุดในโลก อย่างไรก็ดี แม้เป็นศาลสูง แต่ศาลไม่รับชำระอุทธรณ์จากศาลอื่น
34,084

การแก้ไข