ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาญชัย ลี้ถาวร"

เพิ่มขึ้น 520 ไบต์ ,  3 เดือนที่ผ่านมา
{{ม.ป.ช.|2526}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/D/207/42.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์], เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๒๐๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๒, ๓๑ ธํนวาคม ๒๕๒๖</ref>
{{ม.ว.ม.|2522}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/D/063/32.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์], เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๖๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๔, ๑๘ เมษายน ๒๕๒๓</ref>
{{ร.จ.พ.|2522}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/D/064/2534.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา], เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๖๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๕๓๖, ๒๑ เมษายน ๒๕๒๓</ref>
 
== อ้างอิง ==
11,803

การแก้ไข