ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
! style="background: #b53c40; color:white;"| วาระการดำรงตำแหน่ง
|-
| align = "left"| 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ [[ไพโรจน์ สุวรรณสุทธิ]]
| [[16 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2542]] - [[30 กันยายน]] [[พ.ศ. 2545]]
|-
| align = "left"| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.[[นพดล ไชยคำ]]
| [[17 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2545]] - [[30 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]]
|-
| align = "left"| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ [[นคร เหมะ]]
| [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2549]] (วาระที่ 1)
|-
| align = "left"| 4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ [[ปรีชา สุนทรานันท์]] {{เทาเล็ก|(รักษาการ)}}
| [[1 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2554]] - [[31 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2554]]
|-
| align = "left"| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ [[เชิญโชค ศรขวัญ]] {{เทาเล็ก|(รักษาการ)}}
| [[1 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2554]] (วาระที่ 1)
|-
| align = "left"| 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ [[นคร เหมะ]]
| [[22 ธันวาคม]][[พ.ศ. 2554]] (วาระที่ 2)
|-
| align = "left"| 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ [[กำลัง ชุมพลบัญชร]]
| [[1 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2555]] - [[31 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2557]]
|-
| align = "left"| 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ [[เชิญโชค ศรขวัญ]]
| [[1 มกราคม]] [[พ.ศ. 2558]] - [[31 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2560]] (วาระที่ 2)
|-
| align = "left"| 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.[[ธัชวีร์ ลีละวัฒน์]] {{เทาเล็ก|(รักษาการ)}}
| [[1 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2560]] - ปัจจุบัน19 สิงหาคม พ.ศ. 2563
|-
 
| align = "left"| 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.[[ธัชวีร์ ลีละวัฒน์]]
| 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน
|-
|}
ผู้ใช้นิรนาม