ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| เพลง =
| ต้นไม้ = [[กันภัยมหิดล]]
| colors = {{color box|#AC1A07}} สีแดงอิฐ <ref>[https://ka.mahidol.ac.th/th/kaband.php] สีประจำมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี] เข้าถึงวันที่เมื่อ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564</ref>
| ที่ตั้ง = เลขที่ 199 หมู่ 9 ถนนแสงชูโต ตำบลลุ่มสุ่ม [[อำเภอไทรโยค]] [[จังหวัดกาญจนบุรี]] 71150
| เว็บไซต์ = [http://www.ka.mahidol.ac.th/ www.ka.mahidol.ac.th]
ผู้ใช้นิรนาม