ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท่าอากาศยานกองบิน 1 นครราชสีมา"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 9294247 โดย BotKung: ยังไม่ได้ข้อสรุปด้วยสจห.
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ ถูกย้อนกลับแล้ว
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 9294247 โดย BotKung: ยังไม่ได้ข้อสรุปด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
{{รวมมา|กองบิน 1 นครราชสีมา}}
{{ความหมายอื่น||ท่าอากาศยานที่ใช้ในกิจการพลเรือน|ท่าอากาศยานนครราชสีมา}}
{{กล่องข้อมูล ท่าอากาศยาน
2,278

การแก้ไข