ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าโจวผิง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''พระเจ้าโจวผิง''' ({{zh|c=周平王|p=zhōu píngwáng}}) พระนามเดิม '''จี้ อี้จิ้ว'''<ref>
{{citation|title=[[The Cambridge History of Ancient China]]| editor = [[Michael Loewe]] and [[Edward Shaughnessy]]|date=1999|publisher=Cambridge University Press}}
</ref> เป็นกษัตริย์องค์ที่ 13 แห่ง[[ราชวงศ์โจว]] และปฐมกษัตริย์แห่ง[[ราชวงศ์โจวตะวันออก]]<ref name=shiji>[[Sima Qian]]. ''[[Records of the Grand Historian]]'', "Zhou Dynasty Annals".</ref> เป็นพระราชโอรสใน[[พระเจ้าโจวโยว]] และ พระมเหสีเฉิน (申后)
 
เมื่อพระราชบิดาสวรรคตและราชวงศ์โจวตะวันตกล่มสลายลง เหล่าเชื้อพระวงศ์และขุนนางข้าราชการ ได้พร้อมใจกันเชิญพระองค์ขึ้นครองราชย์สืบต่อ ทรงพระนามว่า '''พระเจ้าโจวผิง'''และโปรดให้ย้ายราชธานีมาอยู่ที่[[ลั่วหยาง]] ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของเมืองหลวงเดิม ทรงครองราชย์ยาวนานถึง 51 ปีจึงสวรรคต เมื่อ 720 ปีก่อนคริสตกาล จากนั้นพระราชนัดดาของพระองค์จึงขึ้นครองราชย์สืบต่อมา เป็น [[พระเจ้าโจวฮวน]]
ผู้ใช้นิรนาม