ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กองบัญชาการตำรวจสันติบาล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== ภารกิจ ==
*ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์[[พระมหากษัตริย์]] [[พระราชินี]] พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ [[พระบรมวงศานุวงศ์]] ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะผู้สำเร็จ
*ดำเนินการเกี่ยวกับการข่าวกรองบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ
*ดำเนินการเกี่ยวกับงานดำเนินกรรมวิธีข่าวกรองให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
51

การแก้ไข