ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมธนารักษ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| หัวหน้า1_ชื่อ = ยุทธนา หยิมการุณ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/243/T_0015.PDF</ref>
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดี
| หัวหน้า2_ชื่อ = บุษกร ปราบณศักดิ์
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดี​
| หัวหน้า3_ชื่อ = ชุติมาศุกร์​ศิริ​ ศรีปราชญ์บุญญเศรษฐ์
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า4_ชื่อ =บุษกร ปราบณศักดิ์
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า5_ชื่อ =ศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า6_ชื่อ =
ผู้ใช้นิรนาม