ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ป่าหิมพานต์"

เพิ่มขึ้น 9 ไบต์ ,  3 เดือนที่ผ่านมา
????
(ย้อนการแก้ไขที่ 9566464 สร้างโดย 2403:6200:88A3:8884:EDF7:8A12:5A7E:6208 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
(????)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ ถูกย้อนกลับแล้ว
บรรดาสระใหญ่ทั้ง 7 นั้น สระอโนดาตแวดล้อมไปด้วยภูเขาทั้ง 5 ที่จัดเป็นยอดเขาหิมพานต์ ยอดเขาทุกยอดมีส่วนสูงและสัณฐาน 200 โยชน์ กว้างและยาวได้ 50 โยชน์
 
ในป่ามะม่วงหิมพานต์นี้เต็มไปด้วย[[สัตว์]]นานาชนิด ซึ่งล้วนแปลกประหลาดต่างจากสัตว์ที่มนุษย์ทั่วไปรู้จัก เป็นสัตว์หลายอย่างผสมกันแล้วตั้งชื่อขึ้นใหม่ สัตว์เหล่านี้เกิดจากจินตนาการของจิตรกรไทยโบราณที่ได้สรรค์สร้างภาพจากเอกสารเก่าต่าง ๆ บรรดาสัตว์ทั้งหมดที่อ้างถึงนี้เป็นที่รู้จักในนามของ[[สัตว์หิมพานต์]]<ref>[http://www.himmapan.com/about_himmapan.html Himmapan Forest {{en}}]</ref>
 
==อ้างอิง==
ผู้ใช้นิรนาม