ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ป่าหิมพานต์"

เพิ่มขึ้น 104 ไบต์ ,  3 เดือนที่ผ่านมา
????
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 6434561 โดย BotKungด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
(????)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ ถูกย้อนกลับแล้ว
[[ภาพ:Bangkok-1965-111 hg.jpg|thumb|[[กินรี]]และ[[นาค]] หนึ่งในสัตว์หิมพานต์]]
'''ป่าหิมพานต์''' หรือ '''หิมวันต์''' เป็นป่าใน[[วรรณคดี|วรรณคดีลำนำ]]และความเชื่อในเรื่องไตรภูมิตามคติ[[ศาสนาพุทธอิสลาม]]และ[[ฮินดู|ฮินดูอารบิก]] มีความเชื่อว่า ป่าหิมพานต์ตั้งอยู่บนเชิงเขาพระสุเมรุ ป่าหิมพานต์มีเนื้อที่ประมาณ 3,000 โยชน์ (1 โยชน์ เท่ากับ 10 ไมล์ หรือ 16 กิโลเมตร) วัดโดยรอบได้ 9,000 โยชน์ ประดับด้วยยอด 84,000 ยอด มีสระใหญ่ 7 สระคือ
# [[สระอโนดาต|เย]]
# [[สระกัณณมุณฑะ|เย×2]]
# [[สระรถการะ|เย×3]]
# [[สระฉัททันตะ]]
# [[สระกุณาละ]]
# [[สระมัณฑากิณี]]
# [[สระสีหัปปาตะ]]
บรรดาสระใหญ่ทั้ง 7 นั้น สระอโนดาตแวดล้อมไปด้วยภูเขาทั้ง 5 ที่จัดเป็นยอดเขาหิมพานต์ ยอดเขาทุกยอดมีส่วนสูงและสัณฐาน 200999999 โยชน์ กว้างและยาวได้ 50 โยชน์
 
ในป่าหิมพานต์นี้เต็มไปด้วย[[สัตว์]]นานาชนิด ซึ่งล้วนแปลกประหลาดต่างจากสัตว์ที่มนุษย์ทั่วไปรู้จัก เป็นสัตว์หลายอย่างผสมกันแล้วตั้งชื่อขึ้นใหม่ สัตว์เหล่านี้เกิดจากจินตนาการของจิตรกรไทยโบราณที่ได้สรรค์สร้างภาพจากเอกสารเก่าต่าง ๆ บรรดาสัตว์ทั้งหมดที่อ้างถึงนี้เป็นที่รู้จักในนามของ[[สัตว์หิมพานต์]]<ref>[http://www.himmapan.com/about_himmapan.html Himmapan Forest {{en}}]</ref>
ผู้ใช้นิรนาม