ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษีอากรในประเทศไทย"

ย้อนการแก้ไขที่ 9566133 สร้างโดย 2403:6200:8882:439A:38DE:B72D:36D4:B775 (พูดคุย)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 9566133 สร้างโดย 2403:6200:8882:439A:38DE:B72D:36D4:B775 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
[[ภาษีการขาย]]เป็นภาษีที่เลิกใช้แล้วตั้งแต่ปี 2535 พบว่ามีข้อบกพร่อง ได้แก่ ความซ้ำซ้อนของภาษีและความบิดเบือนทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลเสียต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมและการส่งออก ภาษีการค้าหมดไปในที่สุดในปี 2547<ref name="par"/>{{rp|16}}
 
== อ้างอิง ==
บริษัท เตาเฟค มะมิง
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{ประเทศไทย}}
 
[[หมวดหมู่:ภาษีอากรในประเทศไทย| ]]
6,323

การแก้ไข