ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นวรวัฒน์สุภากร"

==เครื่องราชอิสริยาภรณ์==
{{ม.จ.ก.ฝ่ายหน้า|2449}}<ref name="พศ2449">ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2449/027/679_1.PDF พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์], เล่ม 23, ตอน 27, 30 กันยายน พ.ศ. 2449, หน้า 679</ref>
{{ท.จ.ว.ฝ่ายหน้า|ปี=2446}}<ref name="บาญชี">{{อ้างหนังสือ|| ผู้แต่ง = โรงเรียนมหาดเล็ก || ชื่อหนังสือ = บาญชีพระบรมวงษานุวงษ์ฝ่ายน่าฝ่ายใน ศก 128 || URL = || จังหวัด = กรุงเทพ|| พิมพ์ที่ = โรงพิมพ์สามมิตร|| ปี = พ.ศ. 2452|| ISBN = || หน้า = หน้าที่ 6|| จำนวนหน้า = 70}}</ref>
{{ท.จ.ฝ่ายหน้า|ปี=2436}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2436/034/367.PDF ถวายบังคมพระบรมรูป แลพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 10 หน้า 368 </ref>{{ป.ม.}}<ref name="บาญชี"/> (ชื่อเดิม:''จุลสุราภรณ์'')
{{ม.ป.ร.4}}<ref name="บาญชี"/>
3,105

การแก้ไข