ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนฤบาลมุขมาตย์"

{{ม.จ.ก.ฝ่ายหน้า|ปี=2439}}<ref>พระราชทานเครื่องยศและเครื่องราชอิศริยาภรณ์ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2439/001/24.PDF</ref>
{{ป.จ.ฝ่ายหน้า|ปี=2438}}
{{ป.ม.|ปี=2436}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2436/038/414_1.PDF พระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์] แผ่นที่ 37 หน้า 407 วันที่ 3 ธันวาคม รัตนโกสินทร์ศก 112 </ref>{{ต.ช.|ปี=2435}}{{จ.ป.ร.2}}
 
== ราชตระกูล ==
3,105

การแก้ไข