ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ความโดดเด่น"

ย้อนการแก้ไขของ หาญพล เพชรม่วง (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Wedjet
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว
(ย้อนการแก้ไขของ หาญพล เพชรม่วง (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Wedjet)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
<ref></ref>{{กึ่งล็อก|small=yes}}{{เว็บย่อวิกิ|WP:NOTE}}
{{ความโดดเด่นของบทความ}}
{{nutshell|บทความวิกิพีเดียให้รวมเฉพาะ''หัวเรื่องที่โดดเด่น'' เท่านั้น สันนิษฐานว่าหัวข้อใด ๆ มีบทความได้หาก