ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาจุฬาลงกรณ์"

วิกิซอร์ซก็ลบแล้ว
(404 page not found + ไม่มีหน้าดูเพิ่ม)
(วิกิซอร์ซก็ลบแล้ว)
{{วิกิซอร์ซ|มหาจุฬาลงกรณ์}}
 
'''มหาจุฬาลงกรณ์''' เป็น[[เพลงพระราชนิพนธ์]]ลำดับที่ 11 ของ[[พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร|พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]]<ref name=":0">ชมรมนักร้องประสานเสียง สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. "เพลงมหาจุฬาลงกรณ์." CU CHORUS. Accessed September 20, 2017. http://cuchorus.clubs.chula.ac.th/wp/?page_id=486.</ref> พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลง โดยมี[[สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา|ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา]]<ref name=":0" /> และ [[สุภร ผลชีวิน]]<ref name=":0" /> เป็นผู้ประพันธ์เนื้อเพลง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ให้เป็นเพลงประจำสถาบันของ[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] ถือเป็นเพลงจำประจำมหาวิทยาลัยที่เป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกของ[[ประเทศไทย]] นิสิตและบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะยืนตรงเมื่อเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ดังขึ้น
 
18,643

การแก้ไข