ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเวียนเทียน"

== การจัดพิธีเวียนเทียนในปัจจุบัน ==
 
"การเวียนเทียน" ในปัจจุบันจะกระทำกันใน[[วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา]] เช่น วัน[[วิสาขบูชา]] วัน[[มาฆบูชา]] วัน[[อาสาฬหบูชา]] วัน[[อัฏฐมีบูชา]]
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม