ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าชายฌ็องแห่งลักเซมเบิร์ก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 9:
| father1 = [[แกรนด์ดยุกฌ็องแห่งลักเซมเบิร์ก]]
| mother1 = [[แกรนด์ดัชเชสโฌเซฟีน-ชาร์ล็อตแห่งลักเซมเบิร์ก]]
| spouse = [[เคาน์เตสไดอานาไดแอนน์แห่งนัสเซา]]
| issue1 = [[เจ้าหญิงมารี-กาบรีแยลแห่งนัสเซา]]<br>[[เจ้าชายคอนสแตนตินแห่งนัสเซา]]<br>[[เจ้าชายเวนเซสเลาส์แห่งนัสเซา]]<br>[[เจ้าชายคาร์ล-โยฮันส์แห่งนัสเซา]]
}}
6,341

การแก้ไข