ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สรรพสินค้าเซ็นทรัล"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 249:
| bgcolor = "#D5D5FF"|[[อุดรธานี]]
| bgcolor = "#D5D5FF"|เซ็นทรัล อุดร ''(กำลังปรับปรุงและก่อสร้างส่วนต่อขยาย)''
 
|-
| bgcolor = "#ECECFF"|''[[ศรีราชา]]''
| bgcolor = "#ECECFF"|พ.ศ. 2564
| bgcolor = "#D5D5FF"|[[ชลบุรี]]
| bgcolor = "#D5D5FF"|แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ''(กำลังปรับปรุง)''
 
|-
| bgcolor = "#ECECFF"|''เฮาส์ออฟ[[ศรีราชา]]''
| bgcolor = "#ECECFF"|2527 กันยายนตุลาคม พ.ศ. 2564
| bgcolor = "#D5D5FF"|[[ชลบุรี]]
| bgcolor = "#D5D5FF"|เซ็นทรัล ศรีราชา ''(กำลังก่อสร้าง)''
Line 264 ⟶ 258:
|-
| bgcolor = "#ECECFF"|''[[ขอนแก่น]]''
| bgcolor = "#ECECFF"|ธันวาคม พ.ศ. 2564
| bgcolor = "#D5D5FF"|[[ขอนแก่น]]
| bgcolor = "#D5D5FF"|เซ็นทรัล ขอนแก่น ''(กำลังปรับปรุง)''
 
|-
| bgcolor = "#ECECFF"|''[[ศรีราชา]]''
| bgcolor = "#ECECFF"|พ.ศ. 2564
| bgcolor = "#D5D5FF"|[[ชลบุรี]]
| bgcolor = "#D5D5FF"|แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ''(กำลังปรับปรุง)''
 
|-
5,294

การแก้ไข