ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธุรกิจ"

ลดลง 4 ไบต์ ,  2 เดือนที่ผ่านมา
ไม่ได้ใช้งาน
(ไม่ได้ใช้งาน)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ ถูกย้อนกลับแล้ว
 
== ธุรกิจกับภาครัฐ ==
กฎหมายส่วนใหญ่จะกำหนดรูปแบบขององค์กรธุรกิจที่สามารถก่อตั้งได้ ภายใต้กำกับของกฎหมายการค้าหรือกฎหมายพาณิชย์ รูปแบบองค์กรทั่ว ๆ ไป ได้แก่ [[กิจการเจ้าของคนเดียว]], [[ห้างหุ้นส่วน]], และ[[บริษัท]]
 
== ธุรกิจกับการจัดการ ==
ผู้ใช้นิรนาม