ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าหญิงอีซาแบลแห่งออร์เลอ็อง-บรากังซา"

{{คำพูด|ลูก หลาน ทายาทสืบตระกูลชั้นเจ้าชาย หรือ เจ้าหญิง ใหเดำรงพระยศ เจ้าหญิง เจ้าชายแห่งออร์เลอ็อง-บรากังซา แทนที่พระยศเจ้าหญิงบราซิล เพื่อความปลอดภัย|[[เจ้าหญิงอีซาแบล เจ้าหญิงรัชทายาทแห่งบราซิล]]<br>เจ้าหญิงรัชทายาทแห่งบราซืล}}
== เสกสมรส ==
พระองค์ทรงเสกสมรสกับ [[เจ้าชายอ็องรี เคานต์แห่งปารีส (2451-2542)]] เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2474 ทรงรับพระราชทานพระอิสริยยศเป็น '''เจ้าหญิงเคาน์เตสแห่งปารีส ดัชเชสแห่งฝรั่งเศส พระชายา''' ทั้ง 2 มีพระบุตรร่วมกันถึง 1211 พระองค์ ดังนี้
#[[เจ้าหญิงอีซาแบลแห่งออร์เลอ็อง (ประสูติ พ.ศ. 2475)]]
#[[เจ้าชายอ็องรี เคานต์แห่งปารีส]]
6,015

การแก้ไข